Financial problems and debt as predictive factors for recidivism

Dit artikel is onderdeel van het promotie-onderzoek van Gercoline van Beek naar financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Het doel van deze studie was om de voorspellende waarde van schulden met betrekking tot recidive te onderzoeken en daarnaast te kijken welke specifieke elementen hierbij betrokken zijn. Dit is gedaan aan de hand van 250 proefpersonen die op dat moment in hun proeftijd zaten. De resultaten van het onderzoek laten zien dat schulden een matige voorspellende waarde hebben voor recidive., vooral in vermogens- en drugs gerelateerde criminaliteit.

Lees het artikel hieronder.

thumbnail of Article CJB

Article CJB
Download