Rapport Schulden klein houden en perspectief bieden

Het Nederlandse stelsel van het incasseren van schulden moet grondig worden herzien. Dit stellen onderzoekers Nadja Jungmann en André Moerman in hun rapport Schulden klein houden en perspectief bieden.

In hun rapport laten Jungmann en Moerman zien tot welke uitwassen het huidige incassostelsel kan leiden aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden. De kern van het probleem ligt volgens de onderzoekers in dat als een huishouden verschillende schulden heeft, de verschillende schuldeisers met elkaar concurreren om een zo groot mogelijke portie van de afloscapaciteit te bemachtigen. Dit doen ze door middel van vorderingen, dwangbevelen en zelfs loonbeslagen. Al deze acties brengen kosten met zich mee. Als er meerdere schulden zijn, dus zullen die kosten dus per schuld in rekening worden gebracht.

Het advies van Jungmann en Moerman is dan ook om een nieuw incassostelsel in te voeren, waarin iemand met schulden een afbetalingsplan kan krijgen waarin alle schuldeisers naar rato worden afbetaald. Hierbij wordt vastgesteld wat de schuldenaar maximaal kan betalen zonder onder het bestaansminimum te zakken.

Op dinsdag 3 oktober heeft demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming het advies in ontvangst genomen, ook namens demissionair minister Schouten voor Armoedebeleid. De minister heeft aangegeven het advies mee te zullen nemen in het Interdepartementale beleidsonderzoek naar problematische schulden. Bij dit onderzoek kijken vertegenwoordigers van verschillende ministeries naar mogelijkheden om de schuldenproblematiek in Nederland aan te pakken.

Lees het rapport Schulden klein houden en perspectief bieden hieronder.

Lees het artikel van de NOS over het rapport hier.

Lees het artikel van Binnenlands Bestuur over het rapport hier.

 

thumbnail of Schulden_klein_houden_en_perspectief_bieden

Schulden_klein_houden_en_perspectief_bieden
Download

thumbnail of Publiekssamenvatting_Schulden_klein_houden_en_perspectief_bieden

Publiekssamenvatting_Schulden_klein_houden_en_perspectief_bieden
Download

thumbnail of infographic_afbetalingsplan

infographic_afbetalingsplan
Download

thumbnail of infographic_medelen-in-beslag

infographic_medelen-in-beslag
Download