Reactie minister voor Rechtsbescherming op onderzoek Schulden klein houden en perspectief bieden en Kennisanalyse invorderen

Minister voor Rechtsbescherming Weerwind heeft in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gereageerd op het onderzoek Schulden klein houden en perspectief bieden van Nadja Jungmann en André Moerman en de Kennisanalyse invordering van Nadja Jungmann, Rosanne Oomkens en André Moerman. In de artikelen “Rapport Schulden klein houden en perspectief bieden” en “Kennisanalyse invordering: zicht op de beschikbare kennis over de positie en belangen van betrokken actoren en vraagstukken rondom invordering door private schuldeisers” die eerder zijn geplaatst is meer informatie te vinden over deze onderzoeken.

Over het rapport geeft de minister aan dat de resultaten van het onderzoek aansluiten op eerdere conclusies en er is gezocht naar oplossingen die gericht zijn op het collectief belang. Over de kennisanalyse zegt de minister dat deze het ministerie leert dat er dingen goed gaan en er zaken zijn die verbetering behoeven.

De minister laat weten dat hij samen met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een verkenning zal starten naar mogelijke wijzigingen in het stelsel van civiele invordering. Hierbij zullen onder andere het rapport  en de kennisanalyse gebruikt worden ter ondersteuning. De verkenning moet begin 2024 afgerond zijn. Aan de hand van de verkenning zullen de ministers een aantal beleidsopties voorbereiden.

Lees de hele brief van de minister hieronder.

Uitwerking motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten (Kamerstuk 35570-XV-58) 2
Download