Schuldenproblematiek: een optelsom aan systeemproblemen

Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann schreef een artikel over de schuldenproblematiek in Nederland voor het Tijdschrift Handicap & Recht. In dit artikel omschrijft ze de omvang en ontwikkeling van de schuldenproblematiek en schetst ze drie fundamentele systeemproblemen die hieraan bijdragen. Volgens Jungmann zijn deze systeemproblemen een optelsom die de schuldenproblematiek in Nederland in stand houden.

Het eerste systeemprobleem betreft het sociaal minimum. Onderzoek van de Commissie Sociaal minimum wijst uit dat het sociaal minimum voor de meerderheid van de huishoudens niet toereikend is. Het tweede systeemprobleem is dat de kosten bij incasso hoog op kunnen lopen. Als mensen eenmaal enkele achterstanden hebben dan lopen deze vaak heel snel hoog op doordat het incassostelsel afzonderlijke schudeisers een instrumentarium biedt om de eigen vordering te innen. Het derde systeemprobleem is een groot aantal mensen met (problematische) schulden de stap naar schuldhulpverlening niet zet. Enkele redenen hiervoor zijn schaamte, wantrouwen richting de overheid of de ernst van de situatie overschatten.

Lees het artikel hieronder.

thumbnail of HenR_2468-9335_2023_007_001_totaal_original

HenR_2468-9335_2023_007_001_totaal_original
Download