Publicaties en media van: Vakpublicatie

64 resultaten

Tamara Madern, lector Schulden en Incasso, heeft meegewerkt aan een artikel over dakloosheid voor het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Dakloosheid is het thema van deze editie van het tijdschrift. In dit artikel ligt de nadruk op hoe aandacht voor geldzaken huisuitzettingen kan voorkomen. Een groeiend aantal huishoudens kan de fors gestegen prijzen van de huishoudelijke uitgaven …..

Lees meer

Op 17 mei 2023 organiseerde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek. Tijdens dit gesprek werd gesproken over de vraag hoe schuldhulpverleningstrajecten verbeterd kunnen worden om mensen sneller een schuldenvrije toekomst te bieden. Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann heeft een bijdrage geleverd aan dit rondetafelgesprek. Dit deed zij aan …..

Lees meer


In het research paper “A Behaviorally Informed Financial Education Program for the Financially Vulnerable: Design and Effectiveness” beschrijven Dr. Ernst-Jan de Bruijn (Leiden Universiteit), Prof. Gerrit Antonides (Wageningen Universiteit) en Dr. Tamara Madern de opzet en effectiviteit van een aangepaste cursus gebaseerd op gedragswetenschappelijk inzichten. “Financieel kwetsbare consumenten worden vaak geassocieerd met suboptimale financiële gedragingen. …..

Lees meer

Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar bijzondere aspecten van het privaatrecht Nadja Jungmann heeft een bijdrage geschreven voor christen democraten verkenning (CDV) van het CDA. Jungmann stelt in het artikel dat vanaf 2018 tal van initiatieven zijn ontplooid om de positie van schuldenaars te versterken. Deze aanpak heeft echter nog niet tot het gewenste …..

Lees meer

Om in de samenleving mee te doen zijn drie basisvaardigheden onmisbaar: digitale vaardigheden, geletterdheid en gecijferdheid. Voor deze laatste vaardigheid is weinig aandacht in de Nederlandse maatschappij, terwijl er in Nederland ruim 2.1 miljoen mensen laaggecijferd zijn. Lector wiskundig en analytisch vermogen dr. Kees Hoogland en lector schuldpreventie en vroegsignalering dr. Tamara Madern gingen in …..

Lees meer

Te veel huishoudens met problematische schulden zijn verstoken van hulp. Aanvullende maatregelen schieten te kort in bereik en effectiviteit. Voor echte verbetering is er meer inzicht nodig in de oorzaken van de knelpunten en in de noodzakelijke randvoorwaarden. Dat is de conclusie van een doorlichting van het stelsel. Deze verkenning werd uitgevoerd door Regioplan in samenwerking …..

Lees meer

“Behalve bij de kinderopvangtoeslagaffaire, zijn er meer hardvochtige effecten van beleid en uitvoering. Om in kaart te brengen waar het nog meer knelt, hebben onafhankelijke onderzoekers de (uitvoering van) de Participatiewet, werknemersregelingen, de Toeslagenwet en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget doorgelicht. Hoe kunnen hardvochtige effecten voor burgers worden voorkomen?”         Over …..

Lees meer

Promovenda Gercoline van Beek heeft een nieuw artikel gepubliceerd in het kader van haar promotieonderzoek. De samenvatting (Engels) is hieronder te lezen. De paper kan gedownload worden.             Purpose – Little is known about effective supervision of offenders with debt. This multiple case study aims to gain insight into working …..

Lees meer

Corona lijkt uit de levens van de meeste Nederlanders verdwenen, maar bij mode-ondernemers drukt de opgebouwde belastingschuld zwaar op de balans. Vanaf 1 oktober moet er worden terugbetaald, tegen een oplopende rente. Een bedreiging voor de winkelstraat, zeggen retailers en experts. Wat moet er gebeuren om de winkelier erbovenop te helpen? In dit onderstaande artikel, …..

Lees meer