Publicaties en media van: Vakpublicatie

70 resultaten

Het Lectoraat Schulden en Incasso doet samen met de praktijk onderzoek om uitvoering en beleid te versterken en schuldenproblematiek te verminderen. Zowel de samenwerking tussen schuldhulp en bewind als de kwaliteit van en toezicht op bewindvoering vormen daarbij belangrijke thema’s. Vivian den Hartogh, Rosanne Oomkens en Gercoline van Beek schreven een position paper waarin ze …..

Lees meer

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse huishoudens worstelt met geldzorgen en (problematische) schulden. Aanhoudende geldzorgen kunnen doorwerken op de fysieke en mentale gezondheid en op de leefstijl van mensen. Een effectieve aanpak van financiële problemen kan gezondheidswinst opleveren en het met geld samenhangende beroep op de zorg verminderen. De huisartsenzorg onderkent de relatie, maar moet …..

Lees meer

Dit artikel is onderdeel van het promotie-onderzoek van Gercoline van Beek naar financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Het doel van deze studie was om de voorspellende waarde van schulden met betrekking tot recidive te onderzoeken en daarnaast te kijken welke specifieke elementen hierbij betrokken zijn. Dit is gedaan aan de hand van 250 proefpersonen die op …..

Lees meer

Tamara Madern, lector Schulden en Incasso, heeft meegewerkt aan een artikel over dakloosheid voor het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Dakloosheid is het thema van deze editie van het tijdschrift. In dit artikel ligt de nadruk op hoe aandacht voor geldzaken huisuitzettingen kan voorkomen. Een groeiend aantal huishoudens kan de fors gestegen prijzen van de huishoudelijke uitgaven …..

Lees meer

Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann schreef een artikel over de schuldenproblematiek in Nederland voor het Tijdschrift Handicap & Recht. In dit artikel omschrijft ze de omvang en ontwikkeling van de schuldenproblematiek en schetst ze drie fundamentele systeemproblemen die hieraan bijdragen. Volgens Jungmann zijn deze systeemproblemen een optelsom die de schuldenproblematiek in Nederland in stand …..

Lees meer

Op 17 mei 2023 organiseerde de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek. Tijdens dit gesprek werd gesproken over de vraag hoe schuldhulpverleningstrajecten verbeterd kunnen worden om mensen sneller een schuldenvrije toekomst te bieden. Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann heeft een bijdrage geleverd aan dit rondetafelgesprek. Dit deed zij aan …..

Lees meer


In het research paper “A Behaviorally Informed Financial Education Program for the Financially Vulnerable: Design and Effectiveness” beschrijven Dr. Ernst-Jan de Bruijn (Leiden Universiteit), Prof. Gerrit Antonides (Wageningen Universiteit) en Dr. Tamara Madern de opzet en effectiviteit van een aangepaste cursus gebaseerd op gedragswetenschappelijk inzichten. “Financieel kwetsbare consumenten worden vaak geassocieerd met suboptimale financiële gedragingen. …..

Lees meer

Gercoline van Beek promoveerde op onderzoek naar schulden onder reclasseringscliënten. Haar proefschrift, Mea Culpa: The complexity of financial problems among probation clients, zoomt in op de relatie tussen schulden en criminaliteit. Er is nog veel onduidelijkheid over de relatie tussen deze aspecten. Het doel van het proefschrift is daarom om op een systematische wijze meer …..

Lees meer

Onderzoek laat zien dat schulden veel voorkomen onder delinquenten, maar dat hiervoor nog relatief weinig aandacht is. Schulden onder delinquenten zijn complex, diepgeworteld en sterk verweven met problemen op andere levensdomeinen. Bovendien belemmeren ze resocialisatie en verhogen ze het risico op terugval in criminaliteit. In de aanpak van schulden kampen delinquenten met gevoelens van stress …..

Lees meer