Publicaties en media van: Vakpublicatie

70 resultaten


                  Een ambtelijke brief lezen, inloggen met je DigiD, online een formulier invullen of voor een bepaalde datum documenten inleveren; het zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die je moet uitvoeren als je gebruik maakt van publieke dienstverlening zoals schuldhulpverlening. In de onderkenning dat er grote verschillen …..

Lees meer

Het voorstel om de duur van schuldhulptrajecten in te korten van drie jaar naar anderhalf jaar krijgt steeds meer aandacht in de landelijke en lokale politiek. Helmondse burgmeester Blanksema en directeur Vliegenthart van het Nibud zijn voorstanders: ‘’het halveren van de duur van het wettelijke schuldhulptraject geeft mensen sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst.’’ Nadja …..

Lees meer


A Qualitative Study into the Experiences of Both Probation Officers and Clients.  Dit artikel is onderdeel van het promotie-onderzoek van Gercoline van Beek naar financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Op basis van interviews met reclasseringswerkers en -cliënten laat het artikel zien dat financiële problematiek onder deze doelgroep grote invloed heeft op het leven van cliënten, op …..

Lees meer


Lectoren Nadja Jungmann en Jean Pierre Wilken van de Hogeschool Utrecht hebben samen verkennend onderzoek gedaan naar de sociale impact van Covid-19 in Nederland. In dit onderzoek zoomen zij in op verschillende domeinen van het sociaal werk: kinderen, jongeren, gezinnen, onderwijs, sport en cultuur, arbeid, toegang tot het recht, schulden en kwetsbare groepen. In al …..

Lees meer

Dit artikel is onderdeel van het promotie-onderzoek van Gercoline van Beek naar financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Op basis van 250 cliëntdossiers (inclusief risicotaxaties) van de Nederlandse reclassering beschrijft dit artikel de omvang van schulden en mogelijk gerelateerde risicofactoren. De resultaten laten zien dat schulden veel voorkomen onder deze doelgroep. Ook toont het dat problemen gerelateerd …..

Lees meer

De coronacrisis trekt ook diepe sporen in de sociale hulp- en dienstverlening. Diverse maatregelen maken het moeilijk voor sociale professionals om hun werk te doen zoals nodig is. Het vereist professionele en bestuurlijke moed om morele pijn te voorkomen. Dit wordt gesteld door o.a. lector Nadja Jungmann in het artikel ‘Professionele en bestuurlijke moed gevraagd’, …..

Lees meer

In het eerste tijdschriftnummer Justitiële verkenningen van 2020, staat het hardnekkige probleem van risicovolle en problematische particuliere schulden in Nederland centraal. Lectoren Nadja Jungmann, Tamara Madern en promovendus Gercoline van Beek hebben een bijdrage geleverd aan dit tijdschriftnummer. Waarin lector Nadja Jungmann laat zien dat de wijze waarop gemeenten de afgelopen jaren de doelen en …..

Lees meer