Publicaties en media van: Vakpublicatie

70 resultaten

Jaarlijks keren circa 30.000 justitiabelen terug naar de samenleving. De reclassering houdt op een deel van hen toezicht, met als doel recidivekansen verminderen en maatschappelijke re-integratie bevorderen. Reclasseringswerkers boeken in de praktijk met hun cliënten veelal vooruitgang op domeinen zoals wonen, werk en relaties. Deze wordt echter vaak tenietgedaan door complexe schuldsituaties waarin cliënten verkeren, …..

Lees meerthumbnail of Artikel De noodzaak van meer begeleiding voor studenten_pag19-21

In het Tijdschrift voor Schuldsanering verscheen dit artikel van Eline Maussen, Barbera van der Meulen en Tamara Madern over financiële zorgen van hbo-studenten. Het lectoraat deed onderzoek naar financiële zorgen van hbo-studenten op verschillende hogescholen in Nederland. In het artikel worden de resultaten van het onderzoek besproken en wordt een oproep gedaan aan de (gemeentelijke) schuldhulpverlening om hbo-medewerkers te …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht heeft bij studenten van vijf hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht zelf) onderzoek gedaan naar de financiële problematiek. 4.901 voltijd- en deeltijd-studenten namen deel aan dit onderzoek en werden geworven via interne kanalen van de hogeschool waar zij studeren. De uitkomsten …..

Lees meer

thumbnail of TvS_2018_04_pag19-22

In dit artikel beschrijven onderzoekers van het lectoraat Schulden en Incasso en het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam door welke oorzaken mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in financiële problemen komen. Ook beschrijven ze wat signalen van een LVB kunnen zijn en hoe effectieve begeleiding van deze groep mensen in de schuldhulpverlening eruit ziet. Bron: …..

Lees meer

In dit artikel van tijdschrift Sdu Focus schetst Nadja Jungmann de mogelijkheden om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen. Onder andere worden de acties van het Actieplan brede schuldenaanpak van Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) door Nadja Jungmann besproken en beoordeeld.

Lees meer

Lector Nadja Jungmann schreef mee aan een nieuw boek over Mobility Mentoring. Deze publicatie beschrijft de resultaten van de verkenning en maakt een eerste vertaling naar de Nederlandse praktijk. Daarmee ligt deze publicatie aan de basis voor de beweging die Hogeschool Utrecht en Platform31 op gang brengen om de theoretische inzichten en instrumenten, mentoring en dienstverleningsprincipes …..

Lees meer

thumbnail of TS_1803_pag12-15

In dit artikel in het Tijdschrift voor Schuldsanering worden de aanpak en belangrijkste resultaten van het onderzoek Kennis in uitvoering beschreven. Dit onderzoek voerde het lectoraat Schulden en Incasso, het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam en de leerstoel Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag van de Universiteit Leiden uit in opdracht van ZonMw. Doel van …..

Lees meer

Platform31 heeft een geactualiseerde en uitgebreide versie van “De eindjes aan elkaar knopen” uitgebracht: een handboek voor dagelijks gebruik én met een theoretische verdieping. Lector Nadja Jungmann schreef mee aan deze handreiking. Interesse in deze handreiking? Kijk dan op https://www.platform31.nl/publicaties/vernieuwde-editie-de-eindjes-aan-elkaar-knopen voor meer informatie en de bestelwijze.

Lees meer