Publicaties en media

511 resultaten

Naar aanleiding van een motie van het lid Omtzigt deden Panteia, Muzus, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) en de HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar hardvochtige effecten op burgers binnen de sociale zekerheid. Daarin laten ze zien waar het knelt in wet- en regelgeving en uitvoering. Ook …..

Lees meer

In het coalitieakkoord is afgesproken om iedere vier jaar het sociaal minimum te herijken en vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. Als eerste stap hier naartoe vragen minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid …..

Lees meer

Corona lijkt uit de levens van de meeste Nederlanders verdwenen, maar bij mode-ondernemers drukt de opgebouwde belastingschuld zwaar op de balans. Vanaf 1 oktober moet er worden terugbetaald, tegen een oplopende rente. Een bedreiging voor de winkelstraat, zeggen retailers en experts. Wat moet er gebeuren om de winkelier erbovenop te helpen? In dit onderstaande artikel, …..

Lees meer


Hoewel de inflatie volgens het CBS iets is afgenomen (juni 2022) hebben veel consumenten het zwaar door de hogere prijzen. Het grootste pijnpunt is de energierekening. De prijzen blijven stijgen. Schuldhulpverleners verwachten daardoor dat het aantal mensen met betalingsproblemen zal blijven groeien. Lector Schulden en Incasso, Nadja Jungmann, herkent deze zorg. Zij geeft aan dat …..

Lees meerDe Limburgse kantonrechter schakelt sinds kort een schuldenfunctionaris in om te praten met cliënten over achterliggende problematiek. Wat in Limburg uniek was, wordt in Nederland de werkelijkheid want uit een pilot blijkt dat het heel effectief is. Begin juni 2022 besloten daarom de elf Nederlandse rechtbanken dat elk gerecht binnen een paar jaar schuldenfunctionarissen in …..

Lees meer

De NVVK interviewde naar aanleiding van hun jubileumjaar lector Schulden en Incasso Tamara Madern. In dit interview stond de vraag ‘Hoe kan schuldhulpverlening in de toekomst nog beter worden’ centraal. Lector Tamara Madern geeft een aantal tips waarbij ze creativiteit, nieuwe mogelijkheden, preventie en bekendheid genereren centraliseert. Het interview kan hier gelezen worden.

Lees meer

Misvattingen over de opbouw en ontwikkeling van de schuldenpakketten van mensen met problematische schulden zetten het denken over oplossingen op verkeerde sporen. Daarom zijn goed onderbouwde feitelijke inzichten onmisbaar voor verbeteringen. Een zorgvuldige analyse aan de ‘voorkant’ is immers beter dan moeten bijstellen van beleid aan de ‘achterkant’, zo betogen onderzoeker Rosanne Oomkens en lector …..

Lees meer