Nadja Jungmann over het voorkomen van verzuim op de werkvloer door financiële stress onder werknemers

In een gesprek met Nationale Nederlanden geeft lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar schuldenproblematiek Nadja Jungmann tips aan werkgevers over hoe zij zo goed mogelijk om kunnen gaan met financiële stress onder werknemers. Financiële stress heeft namelijk invloed op het werk en kan leiden tot verzuim. Het Nibud berekende eerder al dat een werknemer met schulden een bedrijf gemiddeld zo’n €13.000,- per jaar kost.

 

Langdurige stress, bijvoorbeeld door financiële problemen, heeft invloed op het immuunsysteem. Hierdoor zullen mensen met langdurige stress vatbaarder zijn voor ziekten en aandoeningen, slechter eten en slapen en zich minder goed kunnen concentreren. Deze aspecten hebben allen invloed op de werkprestaties. “Werknemers met financiële stress zijn minder productief, verzuimen vaker en zijn dus minder goed inzetbaar” aldus Nadja. Naast de persoonlijke gevolgen voor de werknemer, heeft financiële stress bij werknemers ook gevolgen voor werkgevers. Daarom is het voor een werkgever belangrijk om vroegtijdig signalen op te pikken en met zijn werknemers mee te denken over geldzaken.

Volgens Nadja zijn er verschillende signalen waaraan werkgevers financiële problemen bij werknemers kunnen herkennen. “Signalen kunnen soms heel concreet zijn, bijvoorbeeld als werknemers vragen om een voorschot op hun loon of een verhoging hiervan.” Daarnaast is het volgens Nadja ook belangrijk alert te zijn op life-events, zoals scheidingen of ziekte. “Deze life-events zijn vaak de basis voor financiële problemen en daarom een goed aanknopingspunt om het gesprek over financiën mee te beginnen.”

Echter is het volgens Nadja belangrijk dat werkgevers al voor het ontstaan van financiële problemen laten weten dat ze openstaan voor gesprekken over geldzorgen. Dit kan voor werkgevers lastig zijn, want hoe begin je zo’n gesprek over financiële problemen en stress? “Het is voor werkgevers belangrijk dat zij niemand ter verantwoording roepen in zo’n gesprek en werknemers de ruimte bieden. Dit kunnen werkgevers doen door aan te kondigen welke vragen ze gaan stellen in het gesprek zonder de werknemer te verplichten om te antwoorden. Daarnaast is het belangrijk om geen waarom-vragen te stellen en om aan te geven dat het gesprek vertrouwelijk blijft.”

Als laatste geeft Nadja nog een aantal algemene tips. Zo kunnen werkgevers informatiemiddagen of workshops organiseren rondom financiën en werknemers daarnaast doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Als laatste wil Nadja werkgevers meegeven dat werknemers met financiële stress geen niet-willers zijn, maar niet-lukkers. “Als werkgever kun je werknemers helpen weer grip te krijgen op hun situatie.” Hoe mooi zou dat zijn?