De strijd voor gecijferdheid

Om in de samenleving mee te doen zijn drie basisvaardigheden onmisbaar: digitale vaardigheden, geletterdheid en gecijferdheid. Voor deze laatste vaardigheid is weinig aandacht in de Nederlandse maatschappij, terwijl er in Nederland ruim 2.1 miljoen mensen laaggecijferd zijn. Lector wiskundig en analytisch vermogen dr. Kees Hoogland en lector schuldpreventie en vroegsignalering dr. Tamara Madern gingen in gesprek over laaggecijferdheid en hoe dit in sommige gevallen kan leiden tot schulden.

 

Volgens Madern is er ook in het schuldendomein nog maar weinig aandacht voor laaggecijferdheid. Laaggecijferdheid betekent dat je moeite hebt met het verwerken van cijfermatige prikkels. ‘Dat kan bijdragen aan de schuldenproblematiek, maar niet per definitie: basisvaardigheden voorkomen niet dat je energierekening verdriedubbelt.’         Deze laaggecijferdheid wordt onder andere veroorzaakt door het rekenonderwijs. ‘Het rekenonderwijs is niet praktisch en toegepast. Kinderen maken rekensommen en worden keihard afgerekend met toetsen, maar leren niet in de wereld rond te kijken naar wat de betekenis is van die getallen’ aldus Hoogland.

Dergelijke hiaten in het rekenonderwijs spelen een rol in de schuldenproblematiek, maar het plaatje is groter, zegt Madern. ‘Er is een oververtegenwoordiging van mensen in de schuldenproblematiek die laaggecijferd zijn, maar factoren als een lagere sociaaleconomische status, het onvermogen tot plannen op de lange termijn en stress spelen ook een rol. Daarnaast gaat het aan de inkomstenkant ook vaak mis: mensen moeten talloze brieven en formulieren interpreteren om uiteindelijk op de juiste manier aanvragen te doen.’

Als je mensen met laaggecijferdheid wilt trainen dan is het volgens Hoogland van belang dat dit wordt gedaan op een hogere orde van vaardigheden, zoals cijfers interpreteren en er kritisch mee om kunnen gaan. Madern haalt daarnaast aan dat de publieke dienstverlening, zoals gemeenten en de Belastingdienst, iets met dit thema moeten doen door bijvoorbeeld brieven begrijpelijker te maken en pleit voor verdere educatie, vooral onder volwassenen. ‘Mensen moeten blijven leren op dit gebied’ aldus Hoogland.

Lees hier het gehele artikel: https://www.movisie.nl/artikel/strijd-gecijferdheid