Publicaties en media

511 resultaten

Eén groep burgers die sterk kampt met schuldenproblematiek zijn delinquenten. Deze schulden hangen sterk samen met problemen op andere levensdomeinen. Ook verhogen ze het risico op terugval in criminaliteit. Professionals die met delinquenten werken, zoals reclasseringswerkers, missen veelal methodische handvatten om hen te begeleiden. Adequate begeleiding bij schulden vraagt daarom vroegtijdige en systematische samenwerking met …..

Lees meer


Geld, voor sommige een vloek, voor anderen een zegen. Niet iedereen beschikt over de juiste kennis van financiële zaken. Om de financiële inclusie te bevorderen organiseert het instituut Finance & Accounting en Marketing & Commerce van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met het lectoraat Schulden & Incasso, Ministerie van Financiën en de Rabobank een themabijeenkomst. …..

Lees meer

In veel initiatieven voor schuldhulpverlening zit één grote blinde vlek: de visie en inspraak van mensen voor wie de regelingen bedoeld zijn. Daarom in deze Pakhuis de Zwijger-uitzending samen met Schouders Eronder vooral de inbreng van mensen die normaal gesproken buiten beeld blijven. Wat vinden zij van de toegang tot de schuldhulpverlening? Hoe ervaren zij …..

Lees meer


Het lectoraat Schulden en Incasso reikt dit jaar voor de vierde keer de scriptieprijs uit. De winnaar van vorig jaar was SJD-deeltijdstudent Donny Bijl, met zijn scriptie “Ondernemers en schulden: Een onderzoek naar gemeentelijke schuldhulpverlening aan ondernemers” in opdracht van de Gemeentelijke Kredietbank Midden-Groningen. We willen de scriptieprijs ook dit jaar weer uitreiken aan de …..

Lees meer

                  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Regioplan Beleidsonderzoek, het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht en mr. dr. Arnoud Noordam van Noordam Advocaten gevraagd om een verkenning uit te voeren van het stelsel van de schuldhulpverlening. In de verkenning worden vier maatregelen …..

Lees meer