Publicaties en media

511 resultaten

De NVVK heeft een essaybundel uitgebracht met interviews en visies op de ontwikkeling van de schuldenaanpak. Lector Nadja Jungmann schreef een van de zeven essays. De bundel geeft een mooi inzicht in het actuele denken over schulden en de aanpak daarvan. Lees hier de bundel.

Lees meer


Te veel huishoudens met problematische schulden zijn verstoken van hulp. Aanvullende maatregelen schieten te kort in bereik en effectiviteit. Voor echte verbetering is er meer inzicht nodig in de oorzaken van de knelpunten en in de noodzakelijke randvoorwaarden. Dat is de conclusie van een doorlichting van het stelsel. Deze verkenning werd uitgevoerd door Regioplan in samenwerking …..

Lees meer

“Behalve bij de kinderopvangtoeslagaffaire, zijn er meer hardvochtige effecten van beleid en uitvoering. Om in kaart te brengen waar het nog meer knelt, hebben onafhankelijke onderzoekers de (uitvoering van) de Participatiewet, werknemersregelingen, de Toeslagenwet en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget doorgelicht. Hoe kunnen hardvochtige effecten voor burgers worden voorkomen?”         Over …..

Lees meer


“Financiële stress leidt al snel tot een negatieve spiraal. Schaamte speelt daarbij volgens experts een grote rol. „Het is tijd het taboe op geldzorgen te doorbreken.” Het NRC heeft een artikel gewijd aan dit belangrijke thema. Verschillende experts, waaronder lector Nadja Jungmann, schetsen wat voor rol stress speelt bij financiële zorgen en hoe belangrijk het …..

Lees meer


In dit artikel van RTL Nieuws zijn de almaar stijgende prijzen en de zorgen daarover voor de minima uitgelicht. Ook hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht en lector Schulden en Incasso, Nadja Jungmann, is geïnterviewd. Zij uit haar zorgen maar stelt ook dat er nog genoeg is te verbeteren om te zorgen dat mensen in …..

Lees meer

De hoge energierekeningen brengen steeds meer huishoudens in het nauw. Ook mensen die nooit eerder krap zaten. Het kabinet verlaagde eerder de energiebelasting en btw. Maar de problemen houden aan en de roep om nieuwe maatregelen klinkt steeds luider. Welke hulp is het meest effectief? En van wie moet die komen? Nieuws en Co staat …..

Lees meer

Promovenda Gercoline van Beek heeft een nieuw artikel gepubliceerd in het kader van haar promotieonderzoek. De samenvatting (Engels) is hieronder te lezen. De paper kan gedownload worden.             Purpose – Little is known about effective supervision of offenders with debt. This multiple case study aims to gain insight into working …..

Lees meer