Toolkit Schulden in Bedrijf

Veel werkgevers vinden het belangrijk om werknemers met geldzorgen, of dreigende geldzorgen, ondersteuning te bieden. Er bestaan al veel tips voor werkgevers om met dit thema aan de slag te gaan. Toch blijkt het implementeren ervan in de eigen organisatie vaak lastig in de praktijk. Ondanks goede intenties bestaan er enkele risico’s bij het implementeren van ondersteuningsaanbod. Hierdoor worden werknemers met geldzorgen niet bereikt of haken ze voortijdig af. Een gemiste kans!

Ben je werkgever en wil jij als directeur, leidinggevende, HR-professional, arbozorgprofessional of bedrijfsmaatschappelijk werker de effectiviteit van schuldpreventie en ondersteuning bij geldzorgen verbeteren? Check dan de 8 belangrijkste tips bij implementatie in de toolkit ‘Schulden in Bedrijf’!

De toolkit is ontwikkeld door de lectoraten Schulden & Incasso en Organiseren van Waardig Werk van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met filmproducent Witfilm en met subsidie van Instituut Gak.