Publicaties en media van: Werkwijzer

22 resultaten

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische ziekte(n) en psychische klachten. Deze mensen komen daardoor vaker dan gemiddeld bij de huisarts op het spreekuur met klachten waar niet altijd een medische oorzaak aan ten grondslag ligt. Vroegsignalering …..

Lees meerStress-sensitief werken is een begrip geworden in het sociaal domein. Dit levert veel op, maar heeft ook een keerzijde. Voor veel doorwerkingen van chronische stress op gedrag, zoals regelmatig te laat komen op een afspraak of geldzaken niet zelfstandig kunnen organiseren, geldt namelijk dat het óók doorwerkingen kunnen zijn van lage basisvaardigheden. Door nadruk op …..

Lees meer

Schouders Eronder heeft in samenwerking met Hogeschool Utrecht een hoofdstuk gepubliceerd voor professionals binnen de sociaal financiële dienstverlening, het zorgdomein, het onderwijsdomein en het veiligheidsdomein. In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over hoe geldzorgen bij burgers gesignaleerd kunnen worden, bespreekbaar worden gemaakt en hoe doorverwijzing gerealiseerd wordt. Ook leggen ze uit hoe de schuldhulpverlening in …..

Lees meer

Geldzorgen hebben impact op de gezondheid, daar merk je als zorgprofessional ook veel van: zorgmijding, vragen over de kosten van de behandeling, stoppen met een behandeling, adviezen die niet opgevolgd worden, klachten die voortkomen uit chronische stress. Als zorgprofessional wil je dat de patiënt baat heeft bij jouw zorgverlening. Wat kun je dan doen? Er …..

Lees meer

Naar aanleiding van de covid-19 pandemie in 2020 en de impact daarvan op het sociaal domein hebben de lectoraten Schulden en Incasso en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening samen gewerkt aan een project voor het ontwikkelen van een ethische handreiking voor sociale professionals in tijden van crisis. In het project is samen met sociaal professionals geïnventariseerd welke …..

Lees meer