Interventiepakket “Patiënten met schulden”

Poster Zorgen over geld? Praten helpt

 

 

Het interventiepakket “Patiënten met schulden” is in samenwerking met Zorggroep Almere en het lectoraat Schulden en Incasso ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners die (verder) aan de slag gaan met het bespreken van financiën in de spreekkamer. Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) heeft advies gegeven bij de ontwikkeling van dit interventiepakket. Het is noodzakelijk om patiënten met schulden goed te kunnen verwijzen. Patiënten ontvangen hierdoor de juiste hulp en u als huisarts of praktijkondersteuner kunt efficiënter werken.

 

Dit interventiepakket is een onderdeel van de pilot Schulden in de spreekkamer en wordt op dit moment getest. Dit is dus nog niet de definitieve versie van het interventiepakket.  

 

Het interventiepakket bestaat uit:

  • Materialen voor de wachtkamer: poster en animaties
  • Leidraad met uitleg voor de huisarts en praktijkondersteuner
  • De praatplaat

Per onderdeel is kort uitgewerkt wat u met de materialen kunt doen en hoe deze materialen de huisartsenpraktijk ondersteunen.

Materialen voor de wachtkamer

Voor de wachtkamer zijn verschillende materialen ontwikkeld die patiënten attenderen op het belang van praten over financiële problemen. Het gaat om een poster en animaties voor op de beeldschermen in de wachtkamer. Wij raden huisartsenpraktijken aan om deze poster in de wachtkamer op te hangen en de animaties op de beeldschermen in de wachtkamer te tonen.

De materialen zijn te downloaden door op onderstaande link te klikken:

Poster Financiën in de spreekkamer 

Beeldschermpresentatie Zorgen over geld (PPT)

Beeldschermanimatie Zorgen over geld (mp4)

Leidraad

De Leidraad Financiën in de spreekkamer bevat informatie over hoe huisartsen en praktijkondersteuners patiënten met schulden kunnen helpen. Aan de hand van enkele stappen kunt u samen met uw patiënt ontdekken waar gezondheidsklachten vandaan komen en uw patiënt motiveren om hulp te vragen bij financiële problemen. Deze leidraad bevat enkele screenende vragen die u aan uw patiënt kunt stellen, achtergrondinformatie en verwijsinformatie.

Praatplaat

Aan de hand van de praatplaat kan de huisarts of praktijkondersteuner schulden van de patiënt bespreekbaar maken. De praatplaat geeft een cyclus weer die past bij geldzorgen. Patiënten met schulden blijven namelijk vaak in een vicieuze cirkel hangen. Op de achterkant van de praatplaat is ruimte om samen met de patiënt afspraken en doorverwijzingen te noteren. Zo kan een patiënt met schulden warm worden doorverwezen naar de juiste plek.

De praatplaat en de verwijsinformatie kunnen in de spreekkamer worden gebruikt zonder dat dit een (te) groot beslag legt op de reguliere werkzaamheden.