Publicatie ethische handreiking en rapport

Naar aanleiding van de covid-19 pandemie in 2020 en de impact daarvan op het sociaal domein hebben de lectoraten Schulden en Incasso en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening samen gewerkt aan een project voor het ontwikkelen van een ethische handreiking voor sociale professionals in tijden van crisis.

In het project is samen met sociaal professionals geïnventariseerd welke verschillende ethische uitdagingen voorkomen in het sociaal domein en welke behoeften aan ethisch houvast er bij hen waren ontstaan gedurende de covid-19 pandemie. Daartoe hebben we een ideaaltypisch onderscheid in een vijftal vormen van ethisch houvast geïntroduceerd: inhoudelijk, reflectief, communicatief, procedureel en procesmatig. Deze opzet leidde tot meer inzicht in de ethische behoeften, op meerdere niveaus: individueel, organisatorisch en maatschappelijk.

Dit heeft geresulteerd in een ethische handreiking voor sociale professionals in crisissituaties. Deze handreiking blijkt veel breder toepasbaar te zijn dan enkel voor sociale professionals en enkel voor crisissituaties. De handreiking kan ook worden gebruikt voor verticaal overleg binnen organisaties, voor afstemming over de grenzen van organisaties heen en ook in meer alledaagse situaties die niet kunnen worden gekarakteriseerd als een crisis.

De handreiking is ook in het Engels beschikbaar.

In het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken stond in het voorjaar van 2021 een artikel over deze handreiking. Bekijk het hieronder.

Dit project werd mogelijk gemaakt door ZonMw in het kader van de subsidie ‘COVID-19: Wetenschap voor de praktijk’.

thumbnail of EthischeHandreiking_Publicatiedatum10feb21

EthischeHandreiking_Publicatiedatum10feb21
Download

thumbnail of RapportEthischeHandreiking_Publicatiedatum10feb21

RapportEthischeHandreiking_Publicatiedatum10feb21
Download

thumbnail of TSVS01-2021-p8-11

TSVS01-2021-p8-11
Download

thumbnail of FINAAL_EthischeHandreiking (ENG) definitief

FINAAL_EthischeHandreiking (ENG) definitief
Download

thumbnail of Report survey covid-19 social professionals NL

Report survey covid-19 social professionals NL
Download