Op weg naar een effectievere inrichting van de schuldhulpverlening

Te veel huishoudens met problematische schulden zijn verstoken van hulp. Aanvullende maatregelen schieten te kort in bereik en effectiviteit. Voor echte verbetering is er meer inzicht nodig in de oorzaken van de knelpunten en in de noodzakelijke randvoorwaarden. Dat is de conclusie van een doorlichting van het stelsel. Deze verkenning werd uitgevoerd door Regioplan in samenwerking met lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann en Arnoud Noordam in opdracht van de Tweede Kamer.

In dit artikel van Sociaal Bestek worden de belangrijkste bevindingen van de verkenning toegelicht.