Hardvochtige effecten voor burgers voorkomen

“Behalve bij de kinderopvangtoeslagaffaire, zijn er meer hardvochtige effecten van beleid en uitvoering. Om in kaart te brengen waar het nog meer knelt, hebben onafhankelijke onderzoekers de (uitvoering van) de Participatiewet, werknemersregelingen, de Toeslagenwet en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget doorgelicht. Hoe kunnen hardvochtige effecten voor burgers worden voorkomen?”

 

 

 

 

Over dit vraagstuk bogen Rosanne Oomkens (lectoraat Schulden en Incasso), Anne Drijvers (Panteia), Anja Eleveld (Vrije Universiteit) en Sanne Kistemaker (Muzus) zich. Zij schreven samen een artikel in Sociaal Bestek over hun onderzoek naar hardvochtige effecten in de sociale zekerheid. Het artikel kan hier gelezen worden.