Publicaties en media

390 resultatenDe gemeente Arnhem gaat een nieuw beleid invoeren omtrent schulden bij haar inwoners. Vanaf januari 2020 gaat de gemeente rond 2,3 miljoen euro investeren in het afkopen van (overheid)schulden. Inwoners komen na 3 jaar schulden in aanmerking voor deze kwijtschelding mits ze niet gefraudeerd hebben. Voor deze schulden wordt het kwijtscheldingstermijn juist verlengd. Daarnaast neemt …..

Lees meer

                    Het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht organiseert op donderdag 16 januari 2020 het festival Moneyfest. Wij willen studenten en docenten  prikkelen om over het thema geld te gaan praten. We organiseren een informatief (plenair) gedeelte, een informatiemarkt en verschillende activiteiten en workshops voor …..

Lees meer

Afstudeeropdracht  Er zijn kwaliteitseisen die betekenis geven aan goede vertegenwoordiging van een schuldenaar door een professionele bewindvoerder. Een bewindvoerder wil, om cliënten goed te kunnen helpen, bijvoorbeeld persoonlijke informatie over de schuldsituatie van een cliënt kunnen inzien. De afspraak is dat een bewindvoerder zoveel mogelijk doet in overleg met de cliënt, maar in sommige situaties …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso deed samen met Ecorys en Vanberkel Professionals onderzoek naar terugkoop van vorderingen. Het rapport is gepubliceerd, het bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheid voor een schuldenaar om opgekochte vorderingen door incassobureaus terug te kopen. Dit voor het bedrag waarvoor de vordering is overgenomen van de oorspronkelijke schuldeiser.

Lees meer

Nadja Jungmann is ambassadrice van ‘Er is genoeg’, dit is een project van de Voedselbank en Happy Motion. Het project gaat over verborgen armoede, schaamte en de oneerlijke verdeling van voedsel. Onder andere zal het project voortbrengen dat er een documentaire uitkomt over verborgen armoede. Op 8 oktober 2020 vindt er een congres plaats vanuit het …..

Lees meer