Hardvochtige effecten op burgers door knelpunten in (uitvoering) wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid

Naar aanleiding van een motie van het lid Omtzigt deden PanteiaMuzus, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) en de HU University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar hardvochtige effecten op burgers binnen de sociale zekerheid. Daarin laten ze zien waar het knelt in wet- en regelgeving en uitvoering. Ook schetsen ze oplossingsrichtingen. Het rapport kan via deze link gelezen worden.

Uit het onderzoek is gebleken dat er veel goed gaat in ons sociale zekerheidsstelsel. Toch bestaan binnen wetten uitgevoerd door UWV, de Participatiewet, de Toeslagenwet en de uitbetaling van het pgb door de SVB diverse structurele knelpunten die onder omstandigheden kunnen leiden tot het ontstaan van hardvochtige effecten voor burgers. Dit zijn vaak knelpunten die niet ‘eenvoudig’ met maatwerk opgelost kunnen worden.

De Trouw heeft hier een artikel aan gewijd, welke hier gelezen kan worden. Daarnaast is het ook opgepakt bij het BinnenlandsBestuur.