Financiën: een risicofactor voor delictgedrag?

Jaarlijks keren circa 30.000 justitiabelen terug naar de samenleving. De reclassering houdt op een deel van hen toezicht, met als doel recidivekansen verminderen en maatschappelijke re-integratie bevorderen. Reclasseringswerkers boeken in de praktijk met hun cliënten veelal vooruitgang op domeinen zoals wonen, werk en relaties. Deze wordt echter vaak tenietgedaan door complexe schuldsituaties waarin cliënten verkeren, financiële problematiek is een belangrijk probleem. Reclasseringswerkers missen echter handvatten om cliënten te begeleiden bij financiële problematiek. Ook is in de literatuur weinig bekend over de interactie tussen schulden en criminaliteit en de factoren die daarbij een rol spelen.

Daarvoor dient dit artikel, geschreven door o.a. promovendus Gercoline van Beek van het lectoraat Schulden en Incasso, waar literaire inzichten worden verschaft. Dit kan bijdragen aan de mogelijkheden  mogelijkheden voor professionals om cliënten adequaat te begeleiden met betrekking tot financiële problematiek.

thumbnail of Financien een risico factor

Financien een risico factor
Download