Justitiële verkenningen – de aanpak van schuldenproblematiek

In het eerste tijdschriftnummer Justitiële verkenningen van 2020, staat het hardnekkige probleem van risicovolle en problematische particuliere schulden in Nederland centraal. Lectoren Nadja Jungmann, Tamara Madern en promovendus Gercoline van Beek hebben een bijdrage geleverd aan dit tijdschriftnummer. Waarin lector Nadja Jungmann laat zien dat de wijze waarop gemeenten de afgelopen jaren de doelen en inrichting van de schuldhulpverlening herijkten, ongelukkig heeft uitgepakt. En ze beschrijft welke gevolgen de veranderingen in de regels voor incasso na 2000 hebben betekend voor de schuldenproblematiek.

 

De bijdrage van Lector Tamara Madern gaat over de onbenutte kracht van schuldpreventie. In het artikel vraagt ze aandacht over schuldpreventie, waarin ze kennis en vaardigheden centraal stelt. Het artikel van Gercoline van Beek gaat over interviews met reclasseringswerkers en cliënten over de rol van financiële problematiek en wat nodig is in de begeleiding. De relatie tussen schuldenproblematiek en recidive komt hier ook aan bod.

U kunt via deze link de bijdragen in het tijdschrift lezen.