Onderzoeken naar schuldenproblematiek en LVB

In dit artikel beschrijven onderzoekers van het lectoraat Schulden en Incasso en het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam door welke oorzaken mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in financiële problemen komen. Ook beschrijven ze wat signalen van een LVB kunnen zijn en hoe effectieve begeleiding van deze groep mensen in de schuldhulpverlening eruit ziet.

Bron: Tijdschrift voor Schuldsanering, nummer 4, december 2018.

thumbnail of TvS_2018_04_pag19-22

TvS_2018_04_pag19-22
Download