Onderzoeksrapport: de impact van inrichting

De gemeente Utrecht heeft samen met Social Design Studio Joes + Manon twee spreekkamers van Jeugdgezondheidszorg laten herinrichten. Bij de nieuwe inrichting zijn inzichten vanuit de literatuur uit de omgevingspsychologie en stress-sensitief werken toegepast. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het lectoraat Schulden en Incasso onderzocht of de herinrichting van de spreekkamers zou leiden tot een aantoonbaar verschil in hoe ouders de uitstraling van de kamers beoordeelden. Hierbij is gebruik gemaakt van een cross-sectionele pre-post vergelijking: ouders die voor de herinrichting op gesprek kwamen (n=58) zijn vergeleken met een andere groep ouders die na de herinrichting op gesprek kwam (n=52).

Na de herinrichting gaven ouders vaker aan zich welkom en veilig te voelen, dat de spreekkamers een vriendelijke uitstraling hadden, en dat ze zich vrij voelden om te praten over wat ze belangrijk vonden. Vanwege het cross-sectionele design kan causaliteit niet worden aangetoond. Dit onderzoek is een eerste aanwijzing dat het loont om bij herinrichting van gebouwen stil te staan bij mogelijke effecten van de inrichting op cognities en emoties van de doelgroep.

Meer weten? Het onderzoeksrapport kunt u hieronder downloaden.

 

thumbnail of De impact van inrichting

De impact van inrichting
Download