Respondenten gezocht voor enquête werken op afstand

Het online werken is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen en is waarschijnlijk een blijvend verschijnsel. Daarom is het zaak om de (on)mogelijkheden van online werken beter te verkennen. Wanneer is online werken een geschikt middel en wanneer niet?  De Hogeschool Utrecht onderzoekt dit met het project ‘Werken op afstand’, klik hier voor meer informatie over dit project.

 

 

 

 

De enquête

Een onderdeel van dit project is een enquête. Deze enquête wordt bij verschillende beroepsgroepen binnen het sociaal domein en hun cliënten uitgezet. In de enquête wordt gevraagd naar o.a. positieve en minder positieve ervaringen met het werken op afstand, wat eventuele barrières zijn en hoe deze opgelost zouden kunnen worden. Ook wordt gevraagd welk effect online werken heeft op de samenwerkingsrelatie tussen professional en cliënt.

Enquête invullen als bewindvoerder of schuldhulpverlener 

Bent u een bewindvoerder of werkt u in de schuldhulpverlening? Dan zouden we het erg op prijs stellen als u de enquête voor ons zou willen invullen. U kunt de vragenlijst starten door op deze link te klikken.

Enquête verspreiden onder cliënten 

Daarnaast willen wij ook graag cliënten aan het woord laten. Wilt u de vragenlijst verspreiden onder cliënten die gebruik maken van bewindvoering of schuldhulpverlening? Deze enquête duurt maximaal 10 minuten en deelname is anoniem.  U helpt ons enorm door onderstaande link te verspreiden: https://q.crowdtech.com/4yxR8H_Yk0ezqv0MNyZXKQ