Kamerbrief reactie op rapport Betalingsregelingen

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft via een kamerbrief een reactie gegeven op het rapport Betalingsregelingen – Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers.

In de kamerbrief, zie het onderstaande document, worden vernieuwende uitspraken gedaan. Het wordt belangrijk gevonden om het treffen van betalingsregelingen te stimuleren. Met name bij de groep schuldeisers die graag in termijnen willen betalen doordat ze het verschuldigde bedrag niet in een keer kúnnen betalen. Minister Dekker geeft aan dat in deze gevallen ook de rechter een rol zou kunnen spelen. De rechter krijgt dan de bevoegdheid om een betalingsregeling op te leggen.

Het onderzoek is door het lectoraat Schulden en Incasso in samenwerking met Panteia en de LOSR Sociaal Werk Nederland uitgevoerd in opdracht van het WODC.

thumbnail of TK Beleidsreactie betalingsregelingen

TK Beleidsreactie betalingsregelingen
Download