Verkenning stelsel schuldhulpverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Regioplan Beleidsonderzoek, het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht en mr. dr. Arnoud Noordam van Noordam Advocaten gevraagd om een verkenning uit te voeren van het stelsel van de schuldhulpverlening. In de verkenning worden vier maatregelen die gericht zijn op verbetering van het stelsel beoordeeld. De vier beoordeelde maatregelen betreffen:

  1. Meer dwang in een minnelijk traject ter versnelling van de totstandskoming van de minnelijke schuldregeling.
  2. Versnelling van de doorstroming naar en het doorlopen van de Wsnp.
  3. Bescherming van kleine schuldeisers bij medewerking aan een minnelijk traject.
  4. Een wettelijk recht op een aflospauze voor burgers in een minnelijk traject.

In onderstaande rapport kunnen de uitkomsten gelezen worden. Daarnaast is er ook een artikel op Binnenlands Bestuur verschenen omtrent dit rapport. Lector Nadja Jungmann is daarvoor geïnterviewd.

 

thumbnail of eindrapport-verkenning-stelsel-schuldhulpverlening

eindrapport-verkenning-stelsel-schuldhulpverlening
Download