Aandacht voor onzichtbare mechanismen is cruciaal voor effectievere schuldenaanpak

De aanpak van problematische schulden hapert. Een grote groep huishoudens wordt niet bereikt en bij de groep die wel hulp krijgt duurt het vaak (te) lang voordat de schulden zijn opgelost. In het tweede kwartaal van dit jaar presenteert het Kabinet hoe zij invulling gaat geven aan de Vernieuwde schuldenaanpak 2022-2025. Het verdient aanbeveling om onzichtbare mechanismen zoals schaamte en wantrouwen mee te nemen als ontwerpprincipe bij het uitdenken van nieuwe aanpassingen om het bereik en de effectiviteit van het stelsel te vergroten. Dit en meer schrijven de lectoren Nadja Jungmann en Tamara Madern van het lectoraat Schulden en Incasso in hun blog op Zorg&Sociaalweb.

 

Bron: Zorg&Sociaalweb.