Schuldhulptrajecten verkorten: werkt dat?

Het voorstel om de duur van schuldhulptrajecten in te korten van drie jaar naar anderhalf jaar krijgt steeds meer aandacht in de landelijke en lokale politiek. Helmondse burgmeester Blanksema en directeur Vliegenthart van het Nibud zijn voorstanders: ‘’het halveren van de duur van het wettelijke schuldhulptraject geeft mensen sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst.’’ Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso, waarschuwt echter dat het plan nog niet goed doordacht is. Ze stelt dat er nog te weinig bekend is in de wetenschap over de positieve gevolgen van dit plan. Ze pleit ervoor dat er eerst een discussie wordt gevoerd over de aard van het probleem voordat het termijn wordt ingekort. Het artikel van Binnenlands Bestuur kunt u hier verder lezen.