How to Assist Probationers with Debt Problems during Supervision?

A Qualitative Study into the Experiences of Both Probation Officers and Clients. 

Dit artikel is onderdeel van het promotie-onderzoek van Gercoline van Beek naar financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Op basis van interviews met reclasseringswerkers en -cliënten laat het artikel zien dat financiële problematiek onder deze doelgroep grote invloed heeft op het leven van cliënten, op de begeleiding vanuit de reclassering en daarmee hun resocialisatie. Reclasseringswerkers blijken bovendien effectieve methoden om reclasseringscliënten met financiële problematiek te missen.

 

Dit artikel pleit ervoor dat reclasseringswerkers over meer kennis over effectieve methoden moeten beschikken en nauwer samenwerken met specialisten ten aanzien van schulden vanaf de start van het reclasseringstraject.

 

thumbnail of How to Assist Probationers with Debt Problems during Supervision

How to Assist Probationers with Debt Problems during Supervision
Download