Publicaties en media van: Anders

23 resultaten

Op 29 november 2018 vond de themabijeenkomst armoede en schulden plaats van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). Een inspirerende dag met verschillende sprekers en workshops. Was u hier niet bij aanwezig of wilt u graag de informatie teruglezen? Dat kan! Via deze link komt u bij het verslag van de dag.

Lees meer

Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn – Implementatie van een nieuwe werkwijze Wil je scriptie schrijven over Mobility Mentoring? Deze gedragswetenschappelijk onderbouwde interventie bestaat uit coaching door bijvoorbeeld gemeente generalisten voor mensen met complexe problematiek om de armoede te ontstijgen. Het lectoraat Schulden en Incasso evalueert het implementatie proces van Mobility Mentoring bij de …..

Lees meer

Op donderdag 6 december organiseert Schouders Eronder een kennisfestival in De Doelen in Rotterdam. Het gehele programma kunt u hier vinden. Goed nieuws voor studenten want het festival is gratis en ook zeer geschikt voor studenten. Zin in een inspirerende dag? Verschillend professionals uit het werkveld ontmoeten? Inspiratie opdoen voor je studie of misschien wel je …..

Lees meer

Zoals in andere artikelen al is beschreven, wordt er een eenjarige beroepsopleiding Schuldhulpverlening door verschillende hogescholen ontwikkeld. De beroepsopleiding, op masterniveau, zal in 2019 met een testgroep van start gaan. ‘Wat zijn de (andere) ontwikkelingen? Wanneer gaat de beroepsopleiding echt van start? Hoe gaat het verder?’ Voor dit soort vragen kunt u zich aanmelden via …..

Lees meer

thumbnail of Kennisinuitvoering.literatuurverkenning

Wetenschappelijke inzichten bereiken vaak niet de praktijk. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Schulden en Incasso, het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam en de leerstoel Psychologische determinanten van financieel keuzegedrag van de Universiteit Leiden. In dit onderzoek stond de vraag centraal welke wetenschappelijke kennis over gedragsverandering aanwezig is in het werkveld …..

Lees meer

Wetenschappelijke inzichten bereiken vaak niet de praktijk. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Schulden en Incasso, het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam en de leerstoel Psychologische determinanten van financieel keuzegedrag van de Universiteit Leiden. In dit onderzoek stond de vraag centraal welke wetenschappelijke kennis over gedragsverandering aanwezig is in het werkveld …..

Lees meer


thumbnail of 2018 Actieplan LVB DEF

Naar aanleiding van het rapport “LVB, schulden en werk” heeft Hogeschool Utrecht samen met 8 instanties die zich richten op re-integratie een actieplan opgesteld waarin de focus wordt gelegd op een uitwerking op de werkvloer en een nauwere samenwerking onderling. Het actieplan vormt tevens de start van een tweejarig programma waarin de betrokken partijen periodiek bij …..

Lees meer

In het regeerakkoord is opgenomen dat het bestaande systeem van loonkostensubsidie wordt ingeruild voor een systeem van loondispensatie. Wie het systeem van loondispensatie doordenkt realiseert zich dat het op twee manieren de kans op financiële problemen vergroot. Een pleidooi voor de handhaving van het huidige systeem van loonkostensubsidie. Lees het volledige artikel. Auteurs: Marco Florijn, …..

Lees meer

Zijn schulden je eigen schuld? Nadja Jungmann beantwoordt deze vraag tijdens een lezing van Studium Generale van Universiteit Utrecht, op woensdag 4 april 2018, om 20:00. Ze spreekt over de rol van bureaucratie, bedrijven en schuldenaren. Studium Generale organiseert vier lezingen over de economische uitdagingen van dit moment. Nadja Jungmann trapt af. Bekijk het programma.

Lees meer