Promotieceremonie Geroline van Beek

Op 19 december zal Gercoline van Beek in het openbaar haar proefschrift ‘Mea culpa: De complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten’ te verdedigen. De plechtigheid zal plaatsvinden om half 2 in de aula van Tilburg University. Aanmelden kan via deze link. De plechtigheid zal ook online te volgen zijn via deze link.

Gercoline heeft de afgelopen jaren promotieonderzoek gedaan naar schulden onder delinquenten (specifiek reclasseringscliënten). Dit onderzoek laat zien dat de financiële problematiek onder reclasseringscliënten groot, complex en diepgeworteld is, resocialisatie belemmert en het risico op terugval in delictgedrag vergroot, en vaak samenhangt met problemen op andere levensdomeinen, zoals opleiding, werk, en mentale en fysieke gezondheid. Reclasseringscliënten én -werkers ervaren vaak veel belemmeringen bij het aanpakken van schulden. Effectieve samenwerking rond schuldenproblematiek onder delinquenten vanuit verschillende expertises is dan ook essentieel. In dit magazine is de kern van het onderzoek op toegankelijke wijze samengevat.

In een podcast in de serie Lessen uit #HUonderzoek vertelt Gercoline ook over het promotieonderzoek naar schulden onder reclasseringscliënten dat zij de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Voor meer informatie over het onderzoek, een papieren versie van het proefschrift en/of magazine en vragen met betrekking tot artikelen/lezingen/presentaties/interviews, neem contact op met Gercoline (gercoline.vanbeek@hu.nl; 06-13369815).