Impactmeting van Bright about money voor havo/vwo

Jongeren vinden het soms lastig om goed met geld om te gaan. De stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) heeft daarom interventies ontwikkeld gericht op het voorkomen van schulden. Een daarvan is Bright about Money en deze is bedoeld voor havo/vwo leerlingen. Regioplan en het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht hebben impactonderzoek gedaan naar deze interventie. Bright about Money heeft een beperkte impact op het vermogen van jongeren om hun inkomen zodanig te besteden dat de financiën in balans zijn.

 

Bron: Regioplan en HU

Auteurs Regioplan: Y. Bleeker, MSc, dr. M. Witvliet

Auteur lectoraat Schulden en Incasso: dr. Nadja Jungmann

Bright-about-money-regioplan-sept15
Download