Impactmeting van het Financieel studieplan voor mbo, hbo en wo

Jongeren hebben soms moeite om goed met geld om te gaan. De stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) heeft daarom  interventies ontwikkeld gericht op het voorkomen van schulden: een daarvan is het Financieel studieplan en deze is bedoeld voor studenten van het mbo, hbo en wo. Regioplan en het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht hebben impactonderzoek gedaan naar deze interventies. De resultaten laten een positieve impact van het Financieel Studieplan zien, wat betreft het vermogen van jongeren om hun inkomen zodanig te besteden dat de financiën in balans zijn.

 

Bron: Regioplan en HU

Auteurs Regioplan: Y. Bleeker, MSc, dr. M. Witvliet

Auteur Lectoraat Schulden en Incasso: dr. Nadja Jungmann

financieel-studieplan-regioplan-sept15
Download