alle Projecten

46 resultaten

De COVID-19 heeft naast een enorme impact op de gezondheid onmiskenbaar een effect op de economie. Ondanks de noodmaatregelen leverde één op de vijf huishoudens inkomen in. Alom leefde de vrees dat de schuldenproblematiek, die toch al groot was, snel zou gaan oplopen. Daarnaast groeiden ook de zorgen om de doorwerking daarvan op de gezondheid …..

Lees meer

Sinds september 2016 heeft de gemeente Utrecht de Kanteling Schulddienstverlening ingevoerd, waarbij de toegang tot schulddienstverlening is verplaatst naar de buurtteams. Inwoners met financiële problemen krijgen hulp na een inventariserend driegesprek met een buurtteammedewerker en een trajectbegeleider van de gemeente Utrecht. Ook sociaal raadslieden van U Centraal spelen hierbij een belangrijke rol. In 2019 hebben …..

Lees meer

Geldzorgen hebben impact op gezondheid en daar merken zorgprofessionals ook veel van: zorgmijding, vragen over behandelingskosten, adviezen die niet worden opgevolgd en klachten die voortkomen uit chronische stress. Allemaal zaken die de behandeling kunnen belemmeren. Het kan voor de patiënt van groot belang zijn dat zorgprofessionals vragen naar de financiële situatie. De eerstelijnszorg is een …..

Lees meer

Een groeiende groep werkgevers realiseert zich dat schuldenproblematiek bij medewerkers negatief doorwerkt op de arbeidsproductiviteit en het welzijn van de betrokkenen. Om werkgevers verder te helpen zijn er websites zoals www.financieelfittewerknemers.nl, gratis e-learnings en gesprekshandleidingen. Er zijn dus volop nuttige materialen maar voor veel werkgevers blijkt dat niet genoeg om aandacht voor geldzorgen structureel in …..

Lees meer

In dit project staat de vraag centraal hoe een versterking van lage basisvaardigheden een bouwsteen kan worden in het stress-sensitieve werken. Zodat sociaal werkers bij improductief gedrag alert zijn op lage basisvaardigheden als verklaring en daarover zo in gesprek gaan dat ze inwoners kunnen motiveren om te gaan werken aan versterking. Doel Het doel van …..

Lees meer

Eind 2020 is de Preventie Alliantie gelanceerd. Deze alliantie biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid. Deze Preventie Alliantie komt voort uit het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’ geïnitieerd door VWS en BZK. Dit plan heeft als doel om het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland flink …..

Lees meer

Dit onderzoek gaat over de verschillen tussen mensen die gebruikmaken van schuldhulp. Het gaat om mensen die financiële duurzame ondersteuning ontvangen, mensen met een schuldregeling, mensen met Wsnp-bewindvoerder, en mensen die onder beschermingsbewind staan. Doel  Het onderzoek biedt inzicht in de vaardigheden, het executief functioneren, de mate van chronische stress, en life events bij mensen …..

Lees meer

Directe aanleiding voor dit onderzoek is de motie Omtzigt (35510, nr. 13). Hierin wordt  het kabinet verzocht een onderzoek uit te laten voeren naar hardvochtige effecten op (groepen) burgers binnen de sociale zekerheid. Het gaat in dit onderzoek om de (uitvoering van) de wet- en regelgeving en beleid binnen de Participatiewet, Banenafspraak, en UWV-wetten, te …..

Lees meer

Geldzorgen maken ziek. Wie continu piekert over onbetaalde rekeningen ervaart vaak chronische stress. Dit kan doorwerken in tal van fysieke en mentale klachten waarvoor mensen de huisarts opzoeken. Een nauwe samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de schuldhulpverlening kan dan verlichting brengen. Door alert te zijn op de doorwerking van geldzorgen op gezondheid en daarover in gesprek …..

Lees meer

Bijna 40 procent van de huishoudens geeft aan dat zij moeilijk rondkomt (Nibud, 2018). Een betaling blijft dan al snel een keer liggen. Huishoudens met betalingsachterstanden hebben regelmatig te maken met incassoafdelingen en gerechtsdeurwaarders. Op dat moment is het van belang dat er een passende betalingsregeling wordt getroffen. Een zorgvuldige en verantwoorde incasso is ook …..

Lees meer