Preventie Alliantie (afgerond)

Eind 2020 is de Preventie Alliantie gelanceerd. Deze alliantie biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid. Deze Preventie Alliantie komt voort uit het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’ geïnitieerd door VWS en BZK. Dit plan heeft als doel om het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland flink terug te dringen. Met de Preventie Alliantie krijgen gemeenten een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkomen.

De Preventie Alliantie zet zich in voor mensen die door een stapeling van problemen of een vertrek uit een instelling dakloos dreigen te raken. Zij deelt wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis. Daarmee helpt de alliantie gemeenten om goed onderbouwd beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren over preventie en vroeg-signalering van dakloosheid.

De Preventie Alliantie maakt o.a. praktische tools, beschrijft voorbeeldpraktijken, deelt kennis en ondersteunt gemeenten met concrete verbeterstappen. De leden van de Preventie Alliantie zijn verschillende experts, waaronder lector Vroegsignalering en Schuldpreventie Tamara Madern.

Preventie Alliantie

Looptijd 

December 2020 tot december 2021

Wilt u meer informatie?

Contactpersoon: Tamara Madern
Mail: tamara.madern[at]hu.nl