Leernetwerken – geldzorgen in de spreekkamer (afgerond)

Geldzorgen maken ziek. Wie continu piekert over onbetaalde rekeningen ervaart vaak chronische stress. Dit kan doorwerken in tal van fysieke en mentale klachten waarvoor mensen de huisarts opzoeken. Een nauwe samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de schuldhulpverlening kan dan verlichting brengen.

Door alert te zijn op de doorwerking van geldzorgen op gezondheid en daarover in gesprek te gaan, kunnen huisartsen een preventieve rol vervullen. Door adequaat te verwijzen, worden financiële problemen sneller opgelost wat niet alleen baten oplevert op het terrein van de gezondheidszorg maar ook op andere domeinen.

In dit project werken we aan de disseminatie van kennis door een gratis leernetwerk en de doorontwikkeling van de interventie ‘Financiën in de spreekkamer’, die samen met Zorggroep Almere is ontwikkeld met een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gratis leernetwerk voor huisartsen, praktijkondersteuners en schuldhulpverlening

Hoe organiseer je die samenwerking? Wat krijgen huisartsen aan terugkoppeling? En wat levert het op? Om deze vragen te beantwoorden organiseren we een gratis leernetwerk dat tot en met eind 2021 drie keer online bij elkaar komt. Na afloop van de bijeenkomsten delen we niet alleen de opbrengsten uit het leernetwerk maar ook verdiepende informatie rondom de besproken thema’s en verwijzen we waar mogelijk door naar relevante onderzoeken, websites en/of initiatieven. De opbrengst presenteren we eind 2021 op relevante bijeenkomsten en congressen.

Lees hier het verslag van de 1e leernetwerkbijeenkomst.

Lees hier het verslag van de 2e leernetwerkbijeenkomst.

Lees hier het verslag van de 3e leernetwerkbijeenkomst.

Doorontwikkeling interventie ‘Financiën in de spreekkamer’

We adviseren in dit project bij de ontwikkeling van de huisartsencampagne ‘Kom jij eruit?’ van communicatiebureau EMMA. In de campagne worden onder meer posters ontwikkeld die patiënten erop attenderen hun geldzorgen met de huisarts te bespreken en in wachtkamers van huisartsenpraktijken kunnen worden opgehangen.

Daarnaast starten we de accreditatie van de e-learning ‘Patiënten met schulden in de huisartsenpraktijk’. Deze is ontwikkeld in het project Financiën in de spreekkamer in samenwerking met Zorggroep Almere.

Dit project voeren we uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Looptijd 

Het project wordt uitgevoerd tussen 1 december 2020 en 1 december 2021.

Meer informatie

Contactpersoon: Annemarieke van der Veer

Emailadres: Annemarieke.vanderveer[@]hu.nl