Ontwikkeling schuldenproblematiek en implicaties voor zorg en welzijn (afgerond)

De COVID-19 heeft naast een enorme impact op de gezondheid onmiskenbaar een effect op de economie. Ondanks de noodmaatregelen leverde één op de vijf huishoudens inkomen in. Alom leefde de vrees dat de schuldenproblematiek, die toch al groot was, snel zou gaan oplopen. Daarnaast groeiden ook de zorgen om de doorwerking daarvan op de gezondheid en het welzijn van burgers. Wie leeft in aanhoudende geldzorgen ervaart doorgaans de nodige stress. Als de stress hevig en chronisch wordt, dan werkt die vaak negatief door op het functioneren en de gezondheid.

In opdracht van het RIVM verzamelen we actuele inzichten om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:

Wat is de ontwikkeling van de schuldenproblematiek en hoe beïnvloedt deze (in de nabije toekomst) de gezondheid en het welzijn van Nederlanders?

Er wordt een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de schuldenproblematiek waardoor er een doorlopende lijn geschetst kan worden van de periode vóór COVID-19, naar de periode van de lockdowns doorgaand naar de toekomst. Vanzelfsprekend wordt er waar relevant bij die beschrijving niet alleen voorzien in een getalsmatige ontwikkeling maar voor zover er informatie beschikbaar is ook over doelgroepen en andere relevante karakteristieken van de ontwikkeling. Daarnaast beschrijven we hoe naar verwachting de schuldenproblematiek zich in de toekomst ontwikkelt en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van gezondheidsproblematiek. Dit gedeelte is explorerend. In dit kader zullen focusgroepen met experts worden georganiseerd om beelden en verwachtingen op te halen.

Looptijd

Het project wordt uitgevoerd tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021.

Meer informatie

Contactpersoon: Annemarieke van der Veer

Emailadres: Annemarieke.vanderveer[@]hu.nl