Doelgroepen in de schuldhulp: vaardigheden, executief functioneren, chronische stress en life events (afgerond)

Dit onderzoek gaat over de verschillen tussen mensen die gebruikmaken van schuldhulp. Het gaat om mensen die financiële duurzame ondersteuning ontvangen, mensen met een schuldregeling, mensen met Wsnp-bewindvoerder, en mensen die onder beschermingsbewind staan.

Doel 

Het onderzoek biedt inzicht in de vaardigheden, het executief functioneren, de mate van chronische stress, en life events bij mensen in de schuldhulpverlening en mensen die onder bewind staan.

Aanpak 

Er wordt een vragenlijst uitgezet onder mensen: 1) die duurzame financiële dienstverlening ontvangen, 2) met een schuldregeling, 3) met een Wsnp-bewindvoerder, of 4) die onder beschermingsbewind staan. Daarna worden er interviews gehouden met schuldhulpverleners, bewindvoerders en andere professionals werkzaam in het sociaal domein.

Beoogde resultaten 

Een beter inzicht in de belemmeringen van mensen die gebruikmaken van de voorzieningen bewind en schuldregelingen. Dit laat zien waarom de ene klant soepeler door het systeem gaat dan de ander.

Looptijd project

september 2021 tot juli 2022

Wilt u meer informatie over dit project? 

Projectleider: Rosanne Oomkens rosanne.oomkens@hu.nl 

Het project wordt in opdracht van de NVVK uitgevoerd.