Geldzorgen en gezondheid; eerste stappen naar een integrale aanpak (afgerond)

Geldzorgen hebben impact op gezondheid en daar merken zorgprofessionals ook veel van: zorgmijding, vragen over behandelingskosten, adviezen die niet worden opgevolgd en klachten die voortkomen uit chronische stress. Allemaal zaken die de behandeling kunnen belemmeren.
Het kan voor de patiënt van groot belang zijn dat zorgprofessionals vragen naar de financiële situatie. De eerstelijnszorg is een belangrijke vindplaats van schuldenproblematiek. Bijna een op de vijf huishoudens in Nederland worstelt met betalingsachterstanden of ernstigere schulden. Zorgprofessionals kunnen eraan bijdragen dat zij eerder hulp krijgen en zo eerder uit hun schuldensituatie kunnen komen. Dat kan helpen om gezondheidsklachten van patiënten te verminderen.

Ook paramedici hebben patiënten in hun praktijk waarvan zij vermoeden dat er geldzorgen spelen. Zij willen hen graag helpen om in contact te komen met hulpverlening om de geldzorgen aan te pakken. Om deze professionals te ondersteunen is er in het project Geldzorgen en Gezondheid een interventiepakket ontwikkeld. De producten uit het interventiepakket zijn ontwikkeld samen met professionals en getoetst in de praktijk. Ook hebben we een online training ontwikkeld en georganiseerd waarin in twee bijeenkomsten is ingegaan op het signaleren en bespreekbaar maken van geldzorgen en het warm verwijzen van patiënten met geldzorgen naar het sociaal domein en schuldhulpverlening.

Het interventiepakket bestaat uit verschillende producten (zoals een ‘signalenkaart geldzorgen’, ijsbrekers om hierover het gesprek aan te gaan, situatieschetsen waarin geldzorgen boven tafel komen, en een flyer ‘hulp bij geldzorgen’) en een leidraad waarin achtergrondinformatie staat over hoe de paramedicus deze kan gebruiken in de eigen praktijk of werkomgeving en over hoe dit onderwerp binnen de organisatie kan worden opgepakt. Bijvoorbeeld in de professie van fysiotherapeut, ergotherapeut, mondhygiënist, tandprotheticus, tandarts, optometrist of orthoptist of diëtist. Dit is geen uitputtend rijtje. Elke zorgverlener die dat wil, mag en kan de leidraad en het interventiepakket naar eigen inzicht benutten.

Het hele interventiepakket is hier te vinden.

Dit project is gefinancierd door het Regieorgaan SIA in het kader van de kiem2020 subsidiecall.

Voor meer informatie:
anne-ruth.vanleeuwen[@]hu.nl