Schulden in bedrijf (afgerond)

Een groeiende groep werkgevers realiseert zich dat schuldenproblematiek bij medewerkers negatief doorwerkt op de arbeidsproductiviteit en het welzijn van de betrokkenen. Om werkgevers verder te helpen zijn er websites zoals www.financieelfittewerknemers.nl, gratis e-learnings en gesprekshandleidingen. Er zijn dus volop nuttige materialen maar voor veel werkgevers blijkt dat niet genoeg om aandacht voor geldzorgen structureel in te bedden in het personeelsbeleid. Om werkgevers verder te helpen om echt programma’s op te zetten die werken, voerden het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie en Witfilms vanaf het najaar 2021 een project uit.

Het doel van het project was om werkgevers die (meer) aandacht willen gaan besteden aan het signaleren en verwijzen bij schuldenproblematiek in de praktijk echt verder te helpen en lessen te trekken uit hun ervaringen. De opbrengst van het project is tweeledig: een groep werkgevers kreeg in twee leernetwerken concrete inspiratie en ondersteuning bij het inbedden van aandacht voor geldzorgen in het goed werkgeverschap en een veel grotere groep werkgevers kan doormiddel van de ontwikkelde toolkit nu profiteren van de lessen die geleerd worden in de implementatie.

Toolkit Schulden in Bedrijf

De uitkomsten van de leerkringen zijn gebundeld in de toolkit Schulden in bedrijf. In de toolkit worden aan de hand van korte video’s en praktijkvoorbeelden concrete tips gegeven voor het implementeren van ondersteuningsaanbod aan werknemers. De toolkit is hier te vinden. 

Voor meer informatie:

Projectleider Anne-Ruth van Leeuwen

anne-ruth.vanleeuwen[@]hu.nl

 

Dit project wordt gefinancierd door Instituut Gak.