Vroegsignalering van betalingsproblemen in het mkb

Het vangnet voor ondernemers in financiële problemen (BBZ) werkt niet optimaal. Bij een belangrijk deel van de gevestigde en oudere ondernemers is het maatschappelijk rendement negatief. Ondernemers in de BBZ stoppen eerder met hun bedrijf en/of gaan er in inkomen op achteruit in vergelijking tot eenzelfde controlegroep.

Vroegsignalering kan de instroom in de BBZ reduceren. Daarbij is de rol van financiële adviseurs en/of coaches cruciaal. Zij zijn de meest geraadpleegde partij bij financiële ondersteuning. Tegelijkertijd geven financieel adviseurs/coaches aan dat zij niet tijdig zien aankomen dat een ondernemer betalingsproblemen heeft of krijgt.

Om betalingsproblemen te voorkomen is beter zicht nodig op de interactie van zakelijke en private risicofactoren. Er zijn geen onderzoekpublicaties bekend die de zakelijke en de privésituatie van de ondernemers in samenhang bespreken. Ook uit de praktijk van onze consortiumleden blijkt dat zij óf de zakelijke óf de privésituatie kunnen overzien. Niet beiden. Er is daarmee een blinde vlek voor financieel adviseurs/coaches in hun signaleringsrol.

Wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op grote bedrijven met beursnoteringen. Wat ontbreekt zijn geteste voorspellers voor het mkb om betalingsproblemen te signaleren. Daarnaast willen financiële adviseurs en coaches weten welke interventies effectief zijn.

Ons project beoogt:

  1. De risicofactoren, een risicomatrix – zakelijk en privé – en de handelingsmogelijkheden van ondernemers in kaart te brengen.
  2. De risicomatrix en belemmeringen tot handelen intern en extern te valideren.
  3. Twee eenvoudige preventieve interventies met ons consortium te ontwerpen.
  4. De effectiviteit van deze twee interventies te testen.

We beantwoorden onder meer de volgende vragen:

  • Welke (combinatie) van risicofactoren en belemmeringen tot handelen voorspellen bij ondernemers betalingsproblemen?
  • Wat zijn de belangrijkste voorspellers voor toekomstige betalingsproblemen?
  • Wat zijn voor adviseurs/coaches bruikbare en activerende interventies om betalingsproblemen bij ondernemers voor te zijn?
  • Hoe kan daartoe schriftelijke informatie worden ontworpen en verspreid?
  • Wat worden de elementen voor de persoonlijke voorlichting/het consult?

Met deze kennis en instrumenten worden financieel adviseurs, coaches en toekomstige beroepsbeoefenaars – onze studenten – beter toegerust om betalingsproblemen bij ondernemers te voorkomen. De opgedane kennis wordt verspreid bij vier brancheorganisaties, meerdere landelijke platforms en drie hogescholen.

Het project doen we samen met 7 mkb-partijen, 2 brancheorganisaties en het lectoraat Financieel-Economische Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Dit project wordt gefinancierd door het Regieorgaan SIA in het kader van de RAAK-mkb-regeling (indieningsronde oktober 2019).

Looptijd 

Het project loopt van september 2020 tot september 2023.

Wilt u meer informatie?

Contactpersoon: Annemarieke van der Veer

Emailadres: annemarieke.vanderveer[@]hu.nl