Kennisbundel

Divosa ondersteunt professionals, organisaties en ketens binnen de schuldhulp en armoedebestrijding. Divosa wil professionals stimuleren om te werken aan hun vakmanschap. Om blijvend te kunnen leren en te verbeteren en te werken aan het eigen vakmanschap is bet belangrijk om beschikbare kennis en nieuwe kennis met elkaar te delen. Hiervoor is de Kennisbundel ontwikkeld. Daarnaast wil Divosa niet alleen huidige professionals bereiken, maar ook toekomstige professionals. Daarom moet de Kennisbundel ook aansluiten op het onderwijs. Het lectoraat Schulden en Incasso zal ondersteuning bieden in het realiseren van deze doelen.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het aanvullen van de Kennisbundel met baanbrekende onderzoeken en rapporten die relevant zijn in het kader van de kennisbehoefte van professionals.
  • Meedenken over eventuele herinrichting/vormgeving van de kennisbundel en meedenken over het beter aansluiten van het onderwijs.
  • Verkenning mogelijkheden en samen optrekken bij het maken van korte inhoudelijke video’s.

Looptijd

Het project loopt van 10 november 2023 tot 15 juni 2024.

Betrokken partijen 

  • Divosa

Wilt u meer informatie? 

Contactpersoon: Julia te Boekhorst

Emailadres: julia.teboekhorst@hu.nl