Financiën in de spreekkamer

Patiënten met schulden blijven daar vaak lang mee rondlopen, zonder iemand om hulp te vragen. Patiënten met schulden hebben gemiddeld genomen vaker last van een slechte gezondheid(sbeleving). Zij kunnen als gevolg van hun schulden allerlei psychische en fysieke klachten ervaren. Misschien gaan ze daardoor wel vaker naar het spreekuur van de huisarts.

In het project ‘Financiën in de spreekkamer’ werken Zorggroep Almere en lectoraat Schulden en Incasso samen aan de ontwikkeling van interventies voor huisartsen en praktijkondersteuners. Met deze interventies kunnen huisartsen en praktijkondersteuners de gezondheid(sbeleving) van patiënten helpen verbeteren door actief te verwijzen naar schuldhulpverlening. Zodat patiënten met schulden in een vroeger stadium geholpen kunnen worden.

Voor het project ‘Financiën in de spreekkamer’ zijn producten ontwikkeld gericht op de huisartsenpraktijk. Het gaat om:

  • Een interventiepakket
  • Een e-learning
  • Praatplaat

De verschillende producten worden (binnenkort) getest. In de zomer/herfst van 2020 verwachten wij dat deze testfase is afgerond. De resultaten van de testfase publiceren wij in het najaar op deze pagina. 

Interventiepakket

Het speciaal ontwikkelde interventiepakket bevat allerlei materialen die ingezet kunnen worden door de huisartsenpraktijk, zoals (poster)materialen voor de wachtkamer, uitleg voor de huisarts en praktijkondersteuner en een praatplaat. Gaat uw praktijk aan de slag met het bespreekbaar maken van financiën? U vindt alle benodigde materialen om goed van start te gaan op de speciale pagina over het interventiepakket.

E-learning Patiënten met schulden in de huisartsenpraktijk

In de e-learning leren huisartsen en praktijkondersteuners meer over het verband tussen schulden en gezondheid, het signaleren van schulden, het bespreken van schulden met de patiënt en doorverwijzen naar hulp bij schulden. Aan de hand van video’s, oefeningen, theorie en factsheets kunnen medewerkers van de huisartsenpraktijk op een interactieve manier hun kennis over schulden en gezondheid vergroten en toetsen. De e-learning duurt tussen de 45 en 60 minuten en kan in delen worden doorlopen.

Slotbijeenkomst

Het project ‘Financiën in de spreekkamer’ is in het najaar van 2020 afgerond. We sluiten het project op 12 november 2020 af met een feestelijke, inspirerende en informatieve slotbijeenkomst voor huisartsen, praktijkondersteuners en vertegenwoordigers uit het sociale domein in Utrecht. Meer informatie over het programma, de locatie en aanvangstijd vindt u binnenkort op de pagina over de slotbijeenkomst.

Het voorlopige programma is als volgt:

  • Inleiding door prof. dr. Maria van den Muijsenbergh
  • Oproep van een ervaringsdeskundige
  • Twee presentaties van huisartsenpraktijken in Utrecht en Almere die inspireren tot een goede samenwerking
  • Slotwoord door dr. Nadja Jungmann

Meer informatie vindt u op de specifieke pagina over de slotbijeenkomst.

Wilt u meer informatie over dit project?

Projectleider: Annemarieke van der Veer
Mail: annemarieke.vanderveer@hu.nl

Dit project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van SZW.