Werk en schulden (afgerond)

Financiële problemen werken negatief uit op het zoeken en behouden van betaald werk. Uitkeringsgerechtigden met financiële problemen maken gemiddeld langer gebruik van een WW- of bijstandsuitkering. Bij werknemers trekken geldzorgen een wissel op hun productiviteit en inzetbaarheid. Toch is schuldenproblematiek geen standaard onderwerp van gesprek bij uitkeringsinstanties en werkgevers, ondanks dat er de laatste jaren allerlei materiaal is ontwikkeld.

In het project werk en schulden wordt daarom ingezet op bewustwording en het wegnemen van praktische handelingsverlegenheid. Professionals in de sociale zekerheid en HR-professionals worden gestimuleerd om schuldenproblematiek bespreekbaar te maken en aan te pakken. Hiervoor wordt een interactieve e-learning met kennisclips ontwikkeld om jobcoaches en HR-professionals op weg te helpen bij het signaleren van, in gesprek gaan met en verwijzen van werknemers en werkzoekenden met financiële problemen. De e-learning zal worden getest bij diverse professionals, zowel in opleiding als in het veld.

Dit project wordt uitgevoerd samen met het lectoraat Organiseren van waardig werk en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (een samenwerking van SBCM en Cedris). In het project werkt de HU samen met documentairemakers Marjoleine Boonstra en Lieke van den Ouwelant.

Wilt u meer informatie over dit project?

Projectleider: Josje Dikkers
Mail: josje.dikkers[at]hu.nl

Dit project wordt gesubsidieerd door Instituut Gak.
Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl