Financiën in de spreekkamer (afgerond)

Mensen die kampen met schulden kunnen als gevolg daarvan allerlei psychische en fysieke klachten ervaren. Misschien gaan ze daardoor wel vaker naar het spreekuur van de huisarts.

In het project ‘Financiën in de spreekkamer’ werkten Zorggroep Almere en lectoraat Schulden en Incasso samen aan de ontwikkeling van interventies voor huisartsen en praktijkondersteuners. Met deze interventies kunnen huisartsen en praktijkondersteuners de gezondheid(sbeleving) van patiënten helpen verbeteren door actief te verwijzen naar schuldhulpverlening. Zodat patiënten met schulden in een vroeger stadium geholpen kunnen worden.

Voor het project ‘Financiën in de spreekkamer’ zijn producten ontwikkeld gericht op de huisartsenpraktijk. Het gaat om:

  • Een interventiepakket
  • Een e-learning
  • Een publicatie met inspirerende voorbeelden van samenwerking
  • Het eindrapport Financiën in de spreekkamer
Interventiepakket

Het interventiepakket bevat allerlei materialen die ingezet kunnen worden door de huisartsenpraktijk, zoals (poster)materialen voor de wachtkamer, uitleg voor de huisarts en praktijkondersteuner en een praatplaat. Gaat uw praktijk aan de slag met het bespreekbaar maken van financiën? U vindt alle benodigde materialen om goed van start te gaan op de speciale pagina over het interventiepakket.

E-learning Patiënten met schulden in de huisartsenpraktijk

In de e-learning leren huisartsen en praktijkondersteuners meer over het verband tussen schulden en gezondheid, het signaleren van schulden, het bespreken van schulden met de patiënt en doorverwijzen naar hulp bij schulden. Aan de hand van video’s, oefeningen, theorie en factsheets kunnen medewerkers van de huisartsenpraktijk op een interactieve manier hun kennis over schulden en gezondheid vergroten en toetsen. De e-learning duurt tussen de 45 en 60 minuten en kan in delen worden doorlopen.

Handreiking samenwerken met het sociaal domein

Met het interventiepakket wordt beoogd de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het sociaal domein te versterken, en de huisartsenpraktijk als vindplaats van schuldenproblematiek te versterken. Wilt u het contact met de gemeente of de lokale aanbieder van schuldhulpverlening gaan versterken? In de publicatie Samenwerken bij schulden krijgt u tips over hoe u de samenwerking tot stand kunt brengen.

Het eindrapport Financiën in de spreekkamer

In eindrapport financiën in de spreekkamer  is uitgewerkt wat het project Financiën in de spreekkamer heeft opgeleverd. Beschreven is hoe geldzorgen doorwerken op gezondheid en wat patiënten, huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners, die ten behoeve van dit project zijn geïnterviewd, daarover zeggen. Daarnaast gaat het rapport in op welke wensen huisartsen bij aanvang van het project hadden omtrent ondersteuning om de vroegsignalerende rol in te vullen en hoe die wensen vertaald zijn in het interventiepakket.

Webinar

Het project is afgesloten met een webinar op 12 november 2020. Het programma is bijgewoond door ruim honderd huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals.

Wilt u meer informatie over dit project?

Projectleider: Annemarieke van der Veer
Mail: annemarieke.vanderveer@hu.nl

Dit project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van SZW.