Financiën in de spreekkamer (afgerond)

Geldzorgen maken ziek. Wie continu piekert over onbetaalde rekeningen ervaart vaak chronische stress. Dit kan doorwerken in tal van fysieke en mentale klachten waarvoor mensen de huisarts opzoeken. Ook in de spreekkamers van paramedici kunnen schulden een belemmering vormen bij de behandeling. Een nauwe samenwerking tussen eerstelijnszorg en de schuldhulpverlening kan dan verlichting brengen.

Door alert te zijn op de doorwerking van geldzorgen op gezondheid en daarover in gesprek te gaan, kunnen zorgverleners een preventieve rol vervullen. Door adequaat en warm te verwijzen, krijgen gemeenten financiële problemen eerder in beeld. Patiënten met schulden kunnen zo in een vroeger stadium door schuldhulpverleners worden geholpen. Dat is van waarde voor de gemeente, zorgverlener en patiënt. Er is minder onnodige zorg en de gezondheid(sbeleving) van mensen met geldzorgen kan hierdoor verbeteren.

Met onderstaande interventies en informatie kunnen huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals in de eerstelijnszorg samen met de gemeente bouwen aan warme verwijzing bij geldzorgen.

  • Interventiepakket voor wachtkamer en spreekkamer
  • E-learning voor huisartsen en praktijkondersteuners
  • Handreiking voor het sociaal domein: de huisartsenpraktijk als vindplaats van schulden
  • Whitepaper voor beleidsadviseurs gezondheid
  • Handreiking met inspirerende voorbeelden van samenwerking
  • Eindrapport project Financiën in de spreekkamer

Interventiepakket

Het interventiepakket bevat allerlei materialen die ingezet kunnen worden door de huisartsenpraktijk, zoals (poster)materialen voor de wachtkamer, uitleg voor de huisarts en praktijkondersteuner en een praatplaat. Gaat uw praktijk aan de slag met het bespreekbaar maken van financiën? U vindt alle benodigde materialen om goed van start te gaan op de speciale pagina over het interventiepakket.

E-learning Patiënten met schulden in de huisartsenpraktijk

In de e-learning leren huisartsen en praktijkondersteuners meer over het verband tussen schulden en gezondheid, het signaleren van schulden, het bespreken van schulden met de patiënt en doorverwijzen naar hulp bij schulden. Aan de hand van video’s, oefeningen, theorie en factsheets kunnen medewerkers van de huisartsenpraktijk en andere eerstelijnszorgverleners op een interactieve manier hun kennis over schulden en gezondheid vergroten en toetsen. De e-learning duurt tussen de 45 en 60 minuten en kan in delen worden doorlopen.

De e-learning is geaccrediteerd voor praktijkondersteuners en huisartsen.

Handreiking voor het sociaal domein

In deze handreiking wordt in vier stappen uitgelegd hoe je een samenwerking tussen gemeente en huisartsenpraktijk tot stand brengt. De doelgroep is de professional werkzaam in het sociaal domein. De handreiking is voortgekomen uit het leernetwerk voor huisartsen, praktijkondersteuner en schuldhulpverlening dat we organiseerden in 2021. De handreiking bevat daarnaast verdiepende informatie rondom thema’s als gegevensuitwisseling en bekostiging.

Whitepaper voor gezondheidszorg

De whitepaper roept het lokaal gezondheidsbeleid op om aandacht te besteden aan schulden. Door schulden aan te pakken kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen. De doelgroep is de beleidsadviseur gezondheid. In de whitepaper is beschreven wat het belang is van signaleren in de eerstelijnszorg. Daarnaast staan de stappen om tot verwijzing te komen onder elkaar en wordt uitgelegd dat verwijzen op verschillende manieren kan worden gedaan.

Handreiking met inspirerende voorbeelden van samenwerking

Met het interventiepakket wordt beoogd de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het sociaal domein te versterken, en de huisartsenpraktijk als vindplaats van schuldenproblematiek te versterken. Wilt u het contact met de gemeente of de lokale aanbieder van schuldhulpverlening gaan versterken? In de publicatie Samenwerken bij schulden krijgt u tips over hoe u de samenwerking tot stand kunt brengen.

Het eindrapport Financiën in de spreekkamer

In eindrapport financiën in de spreekkamer is uitgewerkt wat het project Financiën in de spreekkamer heeft opgeleverd. Beschreven is hoe geldzorgen doorwerken op gezondheid en wat patiënten, huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners, die ten behoeve van dit project zijn geïnterviewd, daarover zeggen. Daarnaast gaat het rapport in op welke wensen huisartsen bij aanvang van het project hadden omtrent ondersteuning om de vroegsignalerende rol in te vullen en hoe die wensen vertaald zijn in het interventiepakket.

Deze producten zijn ontwikkeld in verschillende projecten in opdracht, en met subsidie, van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS.

Wilt u meer informatie over dit project?

Projectleider: Annemarieke van der Veer
Mail: annemarieke.vanderveer@hu.nl