Effectieve dienstverlening aan laagopgeleiden (afgerond)

Een aanvraag schuldhulpverlening indienen door met je DigiD in te loggen. Voor je bijstandsuitkering een eDienst krijgen zodat je in een online omgeving een actieve rol krijgt bij de regievoering op je eigen hulpvraag. Het grote beroep op de zelfwerkzaamheid en het doenvermogen van mensen die gebruik maken van publieke dienstverlening staat steeds meer ter discussie.

Waar de een blij wordt van een online-omgeving is het voor de ander een struikelblok. Het kan zelfs bijdragen aan uitval. Publieke organisaties staan voor de opgave om hun dienstverlening zo vorm te geven dat deze efficiënt en effectief is maar ook aansluit bij de behoeften van hun doelgroep. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor de positie van laagopgeleiden. Deze groep maakt relatief veel gebruik van publieke dienstverlening maar heeft vaker moeite om te voldoen aan wat er van hen wordt verwacht.

Om publieke organisaties op het terrein van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt te ondersteunen bij deze opgave, werkt het Kenniscentrum Sociale Innovatie concrete handvatten uit om de toegankelijkheid van de dienstverlening voor laagopgeleiden te vergroten. Het doel van het project is om te verkennen welke knelpunten laagopgeleide burgers tegenkomen en op basis daarvan oplossingsrichtingen uit te werken. De belangrijkste bevindingen van de eerste fase van het project is uitgewerkt in een rapport en animatie. In het project wordt onder andere samengewerkt met het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein.

Projectleider: Danielle Lako
Mail: danielle.lako[at]hu.nl

Dit project is gesubsidieerd door Instituut Gak.
Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl