Betalingsregelingen (afgerond)

Bijna 40 procent van de huishoudens geeft aan dat zij moeilijk rondkomt (Nibud, 2018). Een betaling blijft dan al snel een keer liggen. Huishoudens met betalingsachterstanden hebben regelmatig te maken met incassoafdelingen en gerechtsdeurwaarders. Op dat moment is het van belang dat er een passende betalingsregeling wordt getroffen. Een zorgvuldige en verantwoorde incasso is ook een belangrijke pijler van de Brede schuldenaanpak. Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat het geen vanzelfsprekendheid is dat schuldeisers inzetten op een betalingsregeling die de schuldenaar na kan komen.

Het lectoraat Schulden & Incasso, Panteia en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) doen in opdracht van het Wodc onderzoek naar factoren die het tot stand komen van betalingsregelingen in de private markt belemmeren of juist kunnen bevorderen.

Projectleider: Susanne Tonnon
Mail: susanne.tonnon[at]hu.nl