Incassobevoegdheden (afgerond)

Als er sprake is van schuldenproblematiek hebben huishoudens vaak te maken met meerdere schuldeisers die soms heel verschillende incassobevoegdheden hebben. Om de ontregelende werking daarvan te beschrijven voor zowel schuldenaren als crediteuren heeft het lectoraat in opdracht van de KBvG en in samenwerking met het Losr en voormalig advocaat Erica Schruer in 2012 het rapport Paritas Passé geschreven. In dit rapport wordt toegelicht hoe het komt dat huishoudens te vaak ver onder de beslagvrije voet van 90 procent van de bijstandsnorm terecht komen.

Het rapport vormde voor het Kabinet de directe aanleiding om een rijksincasscovisie te ontwikkelen. In navolging op dit voornemen is er inmiddels een digitaal beslagregister ontwikkeld en wordt er momenteel gewerkt aan een vereenvoudiging van de beslagvrije voet.

Om professionals in het sociaal domein te ondersteunen om cliënten bij te staan bij alledaagse vragen over incassobevoegdheden heeft het lectoraat in samenwerking met voormalig advocaat Erica Schruer en in opdracht van Platform31 de handreiking “De eindjes aan elkaar knopen” geschreven. Deze handreiking werd alleen in 2016 al ruim 8.000 keer afgenomen. In de handreiking vinden sociale professionals concrete tips hoe ze mensen kunnen bijstaan die te maken hebben met onder meer incasso-activiteiten. Daarnaast biedt de handreiking nog andere concrete tips voor professionals die niet zijn opgeleid als schuldhulpverlener maar wel vaak te maken hebben met mensen met ontregelende schulden.

Onderzoeksrapport

Paritas Passé: debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke bevoegdheden (HU, 2012)

Artikelen in de media

Kabinetsreacties

 

Projectleider: Nadja Jungmann
Mail: nadja.jungmann[at]hu.nl