Naar een effectieve budgetcursus (afgerond)

Is een budgetcursus effectief? Zo ja, welke elementen zijn dan effectief?

Door bezuinigingen zien gemeenten zich genoodzaakt te snijden in de dienstverlening. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht om mensen met schulden te helpen. De behoefte aan kennis over de effectiviteit van interventies groeit dan ook.

De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Onbekend is echter of de budgetcursus gezond financieel gedrag bevordert en bijdraagt aan het voorkomen en/of verminderen van problematische schulden.

Met behulp van een gerandomiseerd experiment onderzochten we de effectiviteit van de traditionele budgetcursus en een aangepaste cursus gebaseerd op gedragswetenschappelijk inzichten. De aangepaste budgetcursus, waarin veel aandacht is voor de onderwerpen die cursisten zelf aandragen, zorgt voor meer financiële kennis en vaardigheden en gezonder financieel gedrag. Cursisten geven aan dat het volgen van de cursus meerwaarde voor ze heeft: door het volgen van de cursus hebben zij (meer) financiële vaardigheden, kunnen zij beter omgaan met geld en kunnen zij zich er beter toe zetten om hun geldzaken bij te houden.

Betrokken organisaties:

  • Avres
  • Buurtteams Utrecht
  • Gemeente Zwolle
  • Sociale Dienst Drechtsteden
  • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Kennisinstelling:

  • Hogeschool Utrecht
  • Wageningen Universiteit

Het project is gesubsidieerd door ZonMw.

Meer weten? Onder dit bericht vindt u het onderzoeksrapport, een handreiking met praktische handvatten voor het geven van een goede budgetcursus en ons nieuwsbericht.

Projectleider: Tamara Madern
Mail: tamara.madern[at]hu.nl